40 000 m² lager

”Det havde ikke været muligt at kommer under den her projekttid i konventionelt byggeri – det er jeg helt sikker på!”
Thord Sandahl, CEO Sandahlsbolagen

Se filmen med interview med Sandahlsbolagen og Ardagh Group om hvordan projektet i Limmared foregik.

”Siden vi fik kontakt med jer har i fra jeres sid med alle jeres underleverandører lykkedes at drive det her projekt på et for os eksemplarisk måde, holdt tidsplaner og holdt hvad de har lovet i alle henseender.”              Thord Sandahl, CEO Sandahlsbolagen

Ring os!