Købsbetingelser - IPS Hal & Presenning
Indkøbskurv (0)

Din indkøbskurv er tom.

Total 0.00kr.
Bliv ved med at shoppe

Microsoft Internet Explorer offers incomplete support for many web standards. As such, you may experience problems viewing some content on this site due to the use of “advanced” standard code. Download the latest version of Google Chrome here.

Købsbetingelser

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller vid hyra, köp och leverans. För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du väljer att handla hos oss.

Leje-, købs- og leveringsbetingelser

Lejebetingelser

Hallbyggarna Jonsereds AB, i det følgende benævnt udlejer.
1. Leje
Leje for det lejede betales efter den til enhver tid gældende prisliste. Merværdiafgift tillægges husleje og andet vederlag, som lejer skal betale til udlejer. Det er lejers ansvar at læse lejebetingelserne og indsende deres kopi af lejeaftalen og retursedlen. Ændringer i gældende prisliste skal meddeles skriftligt til lejer mindst 20 dage i forvejen. Accepterer lejer ikke de ændrede priser, skal ejendommen tilbageleveres, inden prisreguleringen træder i kraft.
2. Lejeperiode mv.
Lejeperioden løber fra den dag, hvor ejendom efter aftale holdes til rådighed for afhentning hos lejer, dvs. datoen anført på lejeaftalen. Lejeperioden løber til kl den dag, hvor ejendommen returneres til udlejeren eller dennes agent i Sverige, og retursedlen udstedes og bekræftes af agenten. Lejer betaler og er ansvarlig, medmindre andet er aftalt, for lastning, transport og aflæsning af det lejede. Forudlejede presenninger skal returneres sammenfoldet efter udlejers anvisning ved lejeperiodens udløb. Sker dette ikke, har udlejer ret til at opkræve betaling for udført arbejde efter gældende time-/akkordliste. Hver presenning er mærket med et nummer og lejer er ansvarlig for at nummeret på den returnerede presenning stemmer overens med den lejede.
3. Betaling af husleje
Leje betales, med mindre andet er aftalt, mod faktura. Ved lejeperiodens begyndelse faktureres startgebyret efter prislisten. Dagleje faktureres månedligt bagud. Betalingsbetingelser er 30 dage netto fra den dag, fakturaen er afsendt. Der tillægges et faktureringsgebyr på al fakturering. Lejen beregnes fra og med afleveringsdagen til afleveringsdagen til udlejer. Ved forsinkelse med betaling af leje eller anden erstatning opkræves morarenter fra forfaldsdagen efter renteloven. Herudover skal udlejer i givet fald betale rykkergebyr og inkassoomkostninger.
4. Brugssted mv.
Udlejer oplyser ved fakturering, hvad der er noteret under “Arbejdssted/Ref”, og er ikke ansvarlig for, hvis dette ikke er korrekt angivet af lejer. Ved ændringer af dette mærke har udlejer ret til at opkræve et gebyr. Det lejede må i givet fald ikke uden udlejers samtykke anvendes eller flyttes til en anden arbejdsplads end den i lejeaftalen anførte. Det lejede må ikke overdrages eller belånes, og lejemålet må ikke overdrages til anden uden tilladelse fra udlejer.
5. Pleje af ejendom mv.
Det er lejers ansvar at passe godt på og administrere det lejede. Lejer er ansvarlig for skader, der opstår på det lejede i lejeperioden, uanset om lejer var skyld i eller ej. Lejer er ansvarlig for, at det lejede er i samme stand ved lejeperiodens udløb som ved lejeperiodens begyndelse – dog med undtagelse af almindelig slitage og almindelig tilsmudsning. Lejer kan mod særlig godtgørelse til udlejer begrænse sit ansvar for istandsættelse og vask af det lejede på den måde, som er angivet nedenfor under punkt 6, skadesforsikring. Bliver ejendommen ødelagt eller bortkommet, skal lejer betale erstatning til udlejer efter gældende erstatningsprisliste. Lejer er ansvarlig for, at det lejede er forsikret i lejeperioden.
6. Skadesforsikring
Mod særlig erstatning til udlejer kan lejer begrænse sit ansvar for udbedring af skader på det lejede. Såfremt lejer ønsker, at udlejer ikke tegner denne skadesforsikring, skal dette fremgå af lejeaftalen. Erstatning for skadesforsikring faktureres lejer ved lejeperiodens begyndelse. Skadeforsikring betyder, at udlejer er ansvarlig for udgifterne til istandsættelse og vask af det lejede ved lejeperiodens udløb. Er det lejede ødelagt, så det efter udlejers skøn ikke kan repareres, eller er ejendommen bortkommet, gælder skadesforsikringen ikke.
Hvis presenningen har følgende skader hver for sig, anses presenningen for at være fuldstændig ødelagt:

  • over 150 små huller
    revet sammen over 10 meter
    en del af presenningen mangler, tilsammen over 25 % af det samlede areal
    hvis mere end 30 % af presenningens overflade er dækket med beg
    Tape/lim der ikke går væk

7. Udlejers ansvar
Udlejer er i intet tilfælde ansvarlig for direkte eller indirekte skade eller tab, der måtte påføres lejer eller andre ved brug af eller beskadigelse af det lejede.
8. Tidlig opsigelse

I tilfælde af, at lejer ikke betaler leje rettidigt, eller i tilfælde af, at lejer anvender det lejede på en måde, som udlejer skønner at medføre risiko for skade eller unormalt slid, har udlejer ret til straks at hæve. denne aftale om førtidig opsigelse og tilbagetagelse af det lejede på lejers regning. Udlejer har tilsvarende ret, såfremt lejer erklæres konkurs, standser betalinger eller i øvrigt kan anses for ude af stand til at opfylde sine forpligtelser. I tilfælde hvor forfaldne huslejer overstiger 90 dage, har udlejer ret til at opkræve indløsning af presenninger efter gældende erstatningsprisliste.
9. GDPR
På grund af EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR). For at kunne opfylde vores forpligtelser inden for rammerne af denne kundeaftale, håndterer vi persondata som navn, personnummer, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Disse data håndteres for at kunne levere de ønskede produkter i henhold til denne aftale og for at fakturere den korrekte modtager.

Vilkår og betingelser

Bestilling
Ved bestilling af produkter menes køb via vores netbutik (hallbyggarna.se/butik), telefon eller e-mail.
Ved bestilling indgås købsaftale først, når Hallbyggarna Jonsereds har bekræftet bestillingen gennem en ordrebekræftelse via e-mail, ved bestilling i netbutikken eller på e-mail. Ved telefonbestilling gælder den mundtlige aftale som aftale om køb. Halbyggere Jonsereds indgår ikke kontrakter med mindreårige (under 18 år) uden værgens godkendelse. Al billedinformation skal ses som illustrationer og kan ikke garanteres at gengive varens nøjagtige udseende og art.
Leveringsbetingelser
Hos Hallbyggarna.se er moms altid inkluderet i den oplyste pris. Der indberettes moms på din faktura. Forsendelsesomkostninger tillægges, når forsendelse er valgt som leveringsmetode i ordren. Vi leverer vores produkter med Schenker. Leveringstiden er 2-5 hverdage.
Leveringsmåde:

Forsendelse med Schenker. Ordrer under 20 kg leveres til dit nærmeste leveringssted til afhentning. Varer, der vejer mere end 20 kg, leveres direkte til din leveringsadresse. Fragtomkostningerne er baseret på den samlede vægt af din ordre. Vores fragtomkostninger er altid indberettet i din ordre, før du har godkendt den.
Afhent selv på lager i Kungsängen. Din ordre kan afhentes på vores presenningslager i Kungsängen, Symmetrivägen 23, 1637 Kungsängen, alle hverdage mellem 06:30-15:30.
Afhent selv på lager i Falun. Din ordre kan afhentes på vores lager i Falun, Källviksvägen 14, 791 53 Falun, alle hverdage mellem 08.00 – 16.00 (frokostlukket 12.00-13.00). Varer der mangler på vores lager i Falun sendes i stedet med Schenker, se leveringsmåde: Forsendelse med Schenker.

Ved udlevering/levering af produkterne skal kunden altid fremvise legitimation.
Pakker, der sendes til Schenkers lokale repræsentant til afhentning, får besked via SMS eller avi på e-mail. Kunden skal afhente pakken senest 14 dage efter meddelelsen. Sker afhentning ikke indenfor 14 dage efter første anmeldelse, returneres pakken til Hallbyggarna Jonsereds. Fragtomkostningerne for returnering af en ikke leveret pakke vil herefter blive faktureret til køber.
Ved hjemmelevering er kunden ansvarlig for at stå til rådighed på den angivne adresse for varemodtagelse på det tidspunkt, der er aftalt med distributøren. Hvis kunden ikke møder op på denne adresse og dette tidspunkt, har Hallbyggarna Jonsereds AB ret til at opkræve et gebyr på SEK 500 for hver ny levering af varerne.
Ved en leveringsforsinkelse på mere end 7 dage har du som kunde altid ret til at fortryde købet.
Halbyggere Jonsereds står for transportrisikoen, dvs. risikoen for, at et produkt beskadiges eller går tabt under transporten til Kunden. Kunden bærer risikoen for eventuel returnering til Hallbyggarna Jonsereds.
Hvis der skulle opstå transportskader, beder vi dig anmelde skaden til Hallbyggarna Jonsereds via e-mail: press@hallbyggarna-jonsereds.se eller telefon: 020-91 01 30. Vi følger den svenske forbrugerstyrelsens retningslinjer og anmeldelsen skal foretages inden for rimelig tid efter, at køber har bemærket eller burde have bemærket manglen. Det er derfor vigtigt, at du pakker ud og inspicerer dine produkter omhyggeligt. For virksomheder skal anmeldelsen om transportskade være modtaget inden for syv dage.
Priser og betaling
Alle produktpriser opført i Hallbyggarna Jonsereds netbutik er inklusiv 25% moms. Alle ordrer faktureres til den af ​​kunden angivne faktureringsadresse. Der tillægges intet faktureringsgebyr. Fakturaen fremsendes efter varen er leveret og forfalder til betaling 30 dage efter fakturadato Ved forsinket betaling udsendes en skriftlig rykker til kunden og der opkræves morarente på 9% af den originale faktura. .
Sikkerhed og privatliv

Al håndtering af Kundens data er krypteret med højeste sikkerhedsniveau ved brug af et SSL-certifikat.
I forbindelse med registrering og bestilling accepterer Kunden, at Hallbyggarna Jonsereds opbevarer og anvender Kundens data til at opfylde sine forpligtelser over for Kunden. Din e-mailadresse må bruges til markedsføringsformål, men da kun af Hallbyggarna Jonsereds. Halbyggere Jonsereds dokumenterer desuden navn, personnummer og/eller organisationsnummer, adresse. Alle personlige oplysninger opbevares sikkert på Hallbyggarna Jonsereds servere, som er beskyttet af firewalls og antivirussoftware.
Halbyggere Jonsereds vil ikke videregive Kundens persondata til tredjemand. I henhold til databeskyttelsesforordningen GDPR har Kunden ret til at modtage de oplysninger, som virksomheden har registreret. Hvis oplysningerne er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, kan Kunden anmode om, at oplysningerne rettes eller slettes.
Kunden har personligt ansvar for at indtaste de korrekte oplysninger i sin ordre eller ved registrering af en konto på hallbyggarna.se. Kunden er også ansvarlig for at beskytte sine loginoplysninger, brugernavn og adgangskode, så ingen andre kan bruge disse oplysninger.

Retur-, garanti- og tilbagebetalingspolitik

Fortrydelsesret
Hvis du fortryder dit køb, har du ret til at returnere varen inden for 14 dage. Kontakt altid kundeservice, før du returnerer for instruktioner.
Ved annulleret køb er kunden ansvarlig for forsendelsesomkostninger tur/retur.
Garanti og reklamation
Hallbyggere Jonsereds sælger alle produkter med 1 års garanti. For kunder i Sverige gælder 3 års reklamationsret i henhold til forbrugerkøbeloven.
Produktgarantien dækker kun originale fabrikationsfejl, dvs. fejl, der var til stede i produktet ved levering. Produktgarantien gælder ikke for fejl, der opstår under brug eller efter personlige ændringer af produktets funktion og udseende, såsom ombygning, opgradering eller anden konfiguration af produktet.
Kundens ordrebekræftelse eller faktura er gyldig som garantibevis.
Bemærk venligst, at garanti og reklamationsret ikke gælder for virksomheder. Men virksomheder er naturligvis berettiget til at reklamere for et produkt, der allerede er beskadiget ved udpakning.
I tilfælde af reklamationer og garantiforhold kontakter Kunden Hallbyggarna Jonsereds på telefon 020-91 01 30 eller via e-mail: press@hallbyggarna-jonsereds.se